Yönerge

BAP YÖNERGEMİZ, ÜNİVERSİTE SENATOSU'NUN 29.12.2016 TARİHLİ VE 2016/06-03 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE YENİDEN DÜZENLENMİŞ ŞEKLİYLE EKLİ DOSYADA SUNULMUŞTUR.

BAPK