Gelişme Raporu

Gelişme Raporu Düzenlenirken Uyulması Gereken Hususlar :

- Raporlar www.proje.yildiz.edu.tr adresinde yer alan sisteme proje yürütücüleri tarafından imzalanarak, PDF formatında taranmış şekliyle yüklenecektir (yalnız proje yürütücüsü girmeye yetkilidir),  imzalanmış asıl bir nüshanın ilan edilen tarihler arasında Koordinatörlüğe teslim edilmesi gerekir.

- Projede yapılan dönemsel çalışmalar ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

- Dönem içinde proje kapsamında yapılan yayınlar ve tezler formun son sayfasında yer alan yayın tablosunda gösterilmelidir. Gelişme Raporunu teslim aşamasında yayın tablosuna eklediğiniz uluslararası yayınınız var ise ;yayınınızın www.ulakbim.gov.tr portalında yer alan puanınızı öğrenmeniz ve puanını gösteren bir belgeyi eklemeniz;yayınını tarandığı indeksteki yerini gösteren örneğin ;apss.webofknowledge.com adresindeki belgeyi de eklemeniz , ayrıca yayınınızı da gelişme raporuna eklemeniz gerekmektedir.

- Raporun her sayfası proje yürütücüsü tarafından paraflanmalı, son sayfası imzalanmalıdır. 

- Gelişme Raporunda belirtilen "Rapor Dönemi" yılda iki kez düzenlenmesi gereken gelişme raporu dönemini ifade etmektedir. 

I. Gelişme Raporu Dönemi: 01.01.20.. / 30.06.20..    (Bu döneme ait gelişme raporu 01-31 Temmuz 20..tarihleri arasında Koordinatörlüğe teslim edilir))

II. Gelişme Raporu Dönemi: 01.07.20.. / 31.12.20..   (Bu döneme ait gelişme raporu 01-31 Ocak 20.. tarihleri arasında Koordinatörlüğe teslim edilir)

- Ayrıca, Doktora Tezi Projelerinin gelişme raporlarının sonuna ek olarak taranarak, Fakülte Temsilcileri tarafından talep edilen Enstitüye teslim edilen son Tez İzleme Komitesinin Ara Dönem Raporlarının da eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize...

BAPK

Gelişme raporu için tıklayınız...