BAPK Yönetimi

25 Temmuz 2003 tarih ve 25179 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Kanunun Değişik 58'inci maddesi gereğince hazırlanan "Üniversiteler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kullanımı ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre yönetilmektedir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü :

 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ - (BAP Koordinatörü )

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN - (Araştırma - Planlama Rektör Yardımcısı V.)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN Başkan V.
Prof. Dr. Ayfer SARAÇ BAP Koordinatörü 
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Fen Bilimleri Enstitü Müd. V.
Doç. Dr. Ali Fuat ARICI Sosyal Bilimler Enstitü Müd. V.
Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI İnşaat Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Mimarlık Fakülte Üyesi
Prof.Dr. Rahmi GÜÇLÜ Makina Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Feride GÖNEL İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN Fen Edebiyat Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM Kimya-Metalurji Fakülte Üyesi
Doç. Dr. Hasan ÜNAL Eğitim Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Yasin ÜST Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakülte Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nur ARAL Sanat ve Tasarım Fakülte Üyesi
   

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İdari Yönetimi:

Şube Müdürü : Nurcan KOÇHAN

Şef : Nurhayat ÖZKAN

BAP Projeleri Takip Servisi

Memur: Evrim Seher MEKİK

BAP Projeleri Muhasebe İşlemleri Servisi

Memur: Hatice YILMAZ

Memur: Şengül KALOĞLU

Memur: Aydın ŞEVİK

Memur: Ayşe Sitare KARAKAŞ TİFTİKCİ

Dış Destekli Projelerin Muhasebe İşlemleri Servisi

Memur: Ali DİKDERE

Memur: Evin ARĞ ELMA

Memur: Leyla KÜÇÜK

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Memur: Gazi BAYLAN

Bilgisayar İşletmeni: Büşra YAŞAR

Yardımcı Hizmetli: Sibel ATAŞ