YÜLAP Devam Eden Projeler
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Yüksek Lisans Öğrencisi Barış SARISOY
2016-09-01-YL01 Öğretmenler için Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması,Uygulanması ve Değerlendirilmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2017-07-01
2 Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU Yüksek Lisans Öğrencisi Dilruba KOCAIŞIK
2016-08-02-YL01 19 YY. Osmanlı dönemi, II. Abdülhamit albümlerindeki Yıldız Sarayı fotoğrafları üzerine bir inceleme. Sanat ve Tasarım , Sanat 2016-01-01 2018-01-01
3 Yrd. Doç. Dr. Fatih TORNUK Yüksek Lisans Öğrencisi Benazir SUBASİ
2016-07-05-YL01 Biyoaktif Madde Yüklü Polivinil Alkol Kaplı Nanotaşıyıcıların Elektrosprey Kaplama Yöntemi ile Üretimi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
4 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ 2016-07-04-YL11 Tıbbi Tanı Uygulamalarında Kullanılabilecek Biyoaktif Polimerlerin Hazırlanması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
5 Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Betül GÜRBÜZ
2016-07-04-YL10 Fonksiyonel Grafenlerin Fotodinamik Terapi Tekniği ile Kanser Tedavisinde Kullanımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
6 Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra BAŞKAPAN
2016-07-04-YL09 Omurilik Hasarlarının Tedavisinde Kullanılabilecek Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
7 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem TİRYAKİ
2016-07-04-YL08 DEKSTRAN KAPLI SİLİKA AEROJELLERİN KOLON KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN İLAÇ SALIM SİSTEMİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
8 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ Yüksek Lisans Öğrencisi Nazlı Irmak GİRİTLİOĞLU
2016-07-04-YL07 BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN FONKSİYONEL POLİMERLERLERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
9 Prof. Dr. Mustafa CEMEK 2016-07-04-YL05 İnsan Nöroblastoma Hücrelerinde Metal-Uyarıcılı Oksidatif Stresle İndüklenen Alzheimer Modeli Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
10 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Yüksek Lisans Öğrencisi Sena KARAOSMANOĞLU
2016-07-04-YL04 İlaç Yeniden Konumlandırmanın in silico ve in vitro Uygulaması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
11 Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra BEKLEVİÇUYLASI
2016-07-04-YL03 DOĞAL PİGMENTLER KULLANILARAK BİYOFOTOVOLTAİK HÜCRE OLUŞTURULMASI Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
12 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Ersin YÜRÜK
2016-07-02-YL13 SERT DOKU UYGULAMALARI İÇİN GRANÜL GREFT ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
13 Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan GÖKDUMAN
2016-07-02-YL12 Nano Yapılı Bakır ve Bakır Alaşımlarının EKAP Prosesi ile Üretim, Mikroyapı ve Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
14 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan KÖKLÜ
2016-07-02-YL11 Yüksek Performanslı Nano Taneli Bakır ve Bakır Alaşımlarının Yüksek Basınç Altında Burma Prosesiyle Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
15 Arş. Gör. Hale BERBER Yüksek Lisans Öğrencisi Aykut YÜCESOY
2016-07-02-YL10 Alev Geciktirici Polimer Kompozitlerin Ekstrüzyon Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
16 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan KIBRISLI
2016-07-02-YL09 Üç Boyutlu Faz Hologram Uygulamaları İçin Foto-Termo-Refraktif Camların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
17 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed Berkay GÜVEN
2016-07-02-YL08 VO2 Esaslı Termokromik İnce Film Kaplamalı Camların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
18 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Nuşik GEDİKOĞLU
2016-07-02-YL07 Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Geliştirilesi , Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
19 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi İpek TUNÇ
2016-07-02-YL06 ZnTe Kuantum Nokta Katkılı Camların Geliştirilmesi ve Kuantum Kısıtlama Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
20 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan DİNÇER
2016-07-02-YL05 Kendi Kendini İyileştiren Kaplamalar Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
21 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba Selcen ATALAY
2016-07-02-YL04 Monazit Cevherlerinde Bulunan Nadir Toprak Elementlerinin Hidrometalurjik Yöntemlerle Ekstraksiyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
22 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Yeliz YILMAZ
2016-07-01-YL07 Bir Pestisitin Fotokatalitik Degredasyonunun İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
23 Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Yüksek Lisans Öğrencisi Çisem ÖZ
2016-07-01-YL05 MAGNEZYUM ATIKLARINDAN HİDROJEN ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
24 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra GÜL
2016-07-01-YL04 Süt ve Süt Ürünlerinin İleri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi ile Konsantrasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
25 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah KESKİN
2016-07-01-YL03 Bariyer Özellikleri İyileştirilmiş Biyonanokompozitlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
26 Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Görkem YÜCEPUR
2016-07-01-YL02 Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemi ile Bitkilerden Esansiyel Yağ Eldesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
27 Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mirvahid AHMADIPOURINAEIM
2016-06-04-YL01 Sanal ortamdan kuvvet geri besleme ile bir haptik el arayüzü geliştirilmesi ve EMG sinyalleri ile el protezi kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
28 Prof. Dr. Sebiha YILDIZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Can DÖNERTAŞ
2016-06-01-YL03 Fotovoltaik performansına etki eden ısıl faktörlerin araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
29 Yrd. Doç. Dr. Handan ÇUBUK Yüksek Lisans Öğrencisi Murat GÜNDOĞDU
2016-06-01-YL02 Boru içi nano akışkanlarda ısı transferi Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
30 Yrd. Doç. Dr. Övün IŞIN Yüksek Lisans Öğrencisi Serkan GALATA
2016-06-01-YL01 İçten Yanmalı Motorlarda Su Enjeksiyonunun Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
31 Doç. Dr. Arzu SOYCAN Yüksek Lisans Öğrencisi Yalçın YILMAZ
2016-05-03-YL01 Teknik Altyapı Tesislerinin Tespiti ve Coğrafi ve Jeodezik Ürün Bilgi Sistemi Tasarımı(Pilot Bölge Uygulaması) İnşaat , Harita Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
32 Doç. Dr. Ebru AKKAYA Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail Şükrü BOSTANCI
2016-05-02-YL01 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİKROALG BİYOKÜTLE ÜRETİMİ İnşaat , Çevre Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
33 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE Yüksek Lisans Öğrencisi Dardan PERDİBUKA
2016-05-01-YL03 TAŞ OCAĞI ATIĞI İÇEREN KONTROLLÜ DÜŞÜK MUKAVEMETLİ MALZEMELERİN (KDMM) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
34 Yrd. Doç. Dr. Fethullah CANPOLAT Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa KARAGÖZ
2016-05-01-YL01 AGREGALARIN AŞINMA DAYANIMLARININ ÇELİK LİFLİ BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
35 Prof. Dr. M. S. Ufuk TÜRELİ Yüksek Lisans Öğrencisi Alper Ozan HASDEMİR
2016-04-03-YL05 5G İletişim için Çözümlerin İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
36 Prof. Dr. Abdullah BAL Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih YAVUZ
2016-04-03-YL04 ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZİ Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
37 Yrd. Doç. Dr. Nihan KAHRAMAN Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Oğuzhan TEVETOĞLU
2016-04-03-YL03 Yüz Tanıma Sistemlerinde Canlılık Analizi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
38 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Yüksek Lisans Öğrencisi Özden NİYAZ
2016-04-03-YL02 TEMASLI VE TEMASSIZ BİYOMETRİK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
39 Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Güray ÇİNTİR
2016-04-01-YL02 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SMS MEDYASI VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
40 Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Rüstem Can AYGÜN
2016-04-01-YL01 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENLİĞE YÖNELİK ANORMALLİK TESPİTİ Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
41 Prof. Dr. Zekiye YENEN Yüksek Lisans Öğrencisi Seher ERBEY
2016-03-02-YL01 GELENEKSEL KONUT ALANLARININ YENİ GELİŞEN PLANLAMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-01-01 2018-01-01
42 Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Elif BÜYÜKEKİZ ŞİMŞEK
2016-03-01-YL03 İstanbul’daki Konaklama Yapılarının Yatak Odası Kitlelerinin Yönlenme Kararlarının Analizi Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2017-08-01
43 Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Miray ATMACA
2016-03-01-YL02 Kent kıyılarının dolgu alanlarında rüzgar şiddetine bağlı olarak kullanım yoğunluğunun düşmesi sorununun Maltepe dolgu alanında tespiti. Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2017-08-01
44 Prof. Dr. Kenan AYDIN Yüksek Lisans Öğrencisi MaiMaitiaili TUERDİ
2016-02-03-YL02 Türkiye’de Perakende Sektöründe Satış Performanslarının Karşılaştırılmasında Veri Zarflama Analizi ve Uygulama İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-08-01 2017-08-01
45 Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuzhan ALTINKOZ
2016-02-03-YL01 Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerde, Göçmen Kimliğinin İnşasında Alman İmgesi İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-01-01 2018-01-01
46 Yrd. Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah TÜRK
2016-01-12-YL01 Anadilinde Eğitim bağlamında Türkiye’de Dil İdeolojileri Fen - Edebiyat , İnsan ve Toplum Bilimleri 2016-08-01 2017-08-01
47 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Güneriye ÖZEN
2016-01-07-YL03 ALS Hastalarındaki Nörofilament ve MİF protein düzeylerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2017-08-01
48 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Göker KÜLÜŞLÜ
2016-01-07-YL02 1-Benzyl-6-phenyl-6,7-dihydro-1H-indol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2018-08-01
49 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Yüksek Lisans Öğrencisi Huriye KARAÇAY
2016-01-07-YL01 Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2018-08-01
50 Doç. Dr. Murat ALAN Yüksek Lisans Öğrencisi Elif ÖZBULUR
2016-01-03-YL05 Halkalarda Tek Türlü Olmayan Çarpanlara Ayırma Özellikleri Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2017-08-01
51 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Sanem YAVUZ
2016-01-03-YL04 Bulanık Gamma Halkaların Karakteristiği Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2018-02-01
52 Doç. Dr. Murat ALAN Yüksek Lisans Öğrencisi Betül DUMAN
2016-01-03-YL03 Sonlu Cisimler Üzerindeki Polinomların Çarpanlara Ayrılışı Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2017-08-01
53 Yrd. Doç. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK Yüksek Lisans Öğrencisi Sema AKIN
2016-01-03-YL02 Çok Amaçlı Kapalı Devre Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Model Önerisi Fen - Edebiyat , Matematik 2016-01-01 2017-07-01
54 Prof. Dr. Nergis ARSU Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe ÇİNKO
2016-01-02-YL08 In-Situ Olarak Metal / Polimer Nanokompozit Filmlerin Fotopolimerizasyon Tekniği ile Eldesi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
55 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Jumaah KHAMMAS
2016-01-02-YL07 ORGANİK SENTEZDE YEŞİL YÖNTEMLER Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
56 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Yüksek Lisans Öğrencisi Zülal DEMİR
2016-01-02-YL05 Asimetrik Vinil Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-02-01
57 Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE
Arş. Gör. Dr. Seçkin GÜNAY
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem UĞUZ
2016-01-01-YL03 Bombyx Mori ipek fibroin kristalit biriminin mekaniksel özelliklerinin moleküler dinamik simülasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
58 Doç. Dr. Erol KAM Yüksek Lisans Öğrencisi Gülderen AÇIKGÖZ
2016-01-01-YL02 Karadeniz Kıyısında Bulunan Kulakçayırı Gölünden Alınan Karot Örneklerindeki Doğal Radroaktivite Değerlerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2017-08-01
59 Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI Yüksek Lisans Öğrencisi İrem ARSLAN
2016-01-01-YL01 KATKILI ORGANIK SINTILASYON DEDEKTÖRLERININ KARAKTERIZASYONU Fen - Edebiyat , Fizik 2016-01-01 2018-01-01
60 Yrd. Doç. Dr. Banu TOY Doktora Öğrencisi Özge Deniz BAYSURA
2015-09-01-YL05 TİMMS Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG Matematik Soruları Kapsamında İncelenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
61 Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN Doktora Öğrencisi Esma Tuba BÖYÜK
2015-09-01-YL04 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında İncelenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
62 Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN Doktora Öğrencisi Mehmet GEZER
2015-09-01-YL03 Yabancı Dil Eğitiminin Kültürlerarası Duyarlılığa Etkisi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
63 Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Doktora Öğrencisi Emine GEZER
2015-09-01-YL02 İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Yabancı Diller Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
64 Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehtap BADEMCİOĞLU
2015-09-01-YL01 Yeşil Okulların Öğrenci-Öğretmen Sağlığı, Doğal Kaynakların ve Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Çalışma-Öğrenme Başarısı Üzerindeki Etkileri Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-01-26 2018-01-26
65 Yrd. Doç. Dr. Hale BERBER YAMAK Doktora Öğrencisi Ezgi UÇAR
2015-07-02-YL09 Yerinde Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi Kullanılarak İletken Polimerik Nanokompositlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
66 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Doktora Öğrencisi Gamze KAYIKÇI
2015-07-02-YL07 Otomotiv Sektöründe Kullanılmak Üzere Aluminyum Matrisli Seramik Partikül Takviyeli Kompozit Malzemeler Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2017-08-01
67 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehran MAHOUTI
2015-07-02-YL03 Seramik Malzeme Tabanlı Yansıtıcı Dizi Anten Tasarımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
68 Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe SAKA
2015-07-01-YL13 İkili Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasına Yönelik Zeolit Dolgulu Sodyum Aljinat Kompozit Membranların Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
69 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Yüksek Lisans Öğrencisi Hülya BAYRAKTAR
2015-07-01-YL12 NANO BOYUTTA TİO2 ÜRETİMİ VE ÇEŞİTLİ KATKI MADDELERİNİN YÜZEY MODİFİKASYONUNA ETKİSİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-01-01
70 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF Yüksek Lisans Öğrencisi Sina GHAFFARZADEH
2015-07-01-YL08 Poliaspartik Alifatik Poliürea Kaplama Sentezi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
71 Doç. Dr. Mihrigül ALTAN Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit KİRENCİ
2015-06-01-YL02 Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiberlerin Kontrollü Yönlendirilmesinin Parça Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
72 Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY Yüksek Lisans Öğrencisi Gaye GÜRBÜZ ÖZKAN
2015-05-03-YL05 UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DENİZALTI HABİTAT SINIFLANDIRMASI İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
73 Yrd. Doç. Dr. Melis UZAR DİNLEMEK Yüksek Lisans Öğrencisi Ilgın ÖZDEMİR
2015-05-03-YL03 İnsansiz Hava Araci ile Fotogrametrik Veri Üretimi İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
74 Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİREL Yüksek Lisans Öğrencisi Murat COPUR
2015-04-03-YL03 Milimetre Dalga Frekanslarında Alıcı Devre Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
75 Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİREL Yüksek Lisans Öğrencisi Çağrı UĞUR
2015-04-03-YL02 Yere Nüfuz Eden Radar için Alıcı Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
76 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Anıl SEZGİN
2015-04-01-YL01 İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Kontrolü Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-01-26 2017-07-26
77 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Arş. Gör. Burcu TUNCER
2015-01-07-YL04 Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-07-01 2017-07-01
78 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Seher KOYUNCUOĞLU
2015-01-07-YL03 Mikroorganizma Ortamında Dihidroindol Türevlerinin Sentezi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-07-01 2017-07-01
79 Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Mehmet ÖZKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Merve GÜNDEMİR
2015-01-03-YL01 Matematik Problemlerinin Görselleştirilmesi ve Bir Konu üœzerine Uygulaması Fen - Edebiyat , Matematik 2015-07-01 2017-07-01
80 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem Rabia AKDERE
2015-01-02-YL16 Modifiye Doğal Adsorbanlarla Ağır Metal Uzaklaştırılması ve Geri Kazanılması Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-07-01
81 Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE Yüksek Lisans Öğrencisi Sabriye SEL
2015-01-02-YL08 Vitaminlerin ön deriştirme sonrası HPLC cihazı ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-07-01
82 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Yüksek Lisans Öğrencisi Lütfiye Yıldız
2015-01-02-YL02 Elektrokimyasal Yöntemlerle İlaç ve Kozmetik Ürünlerinde Etken Madde Tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
83 Prof. Dr. Çiğdem NUHOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi F.Dilara KALFA
2015-01-01-YL05 Etanol ve diğer alkoller ile yıkamanın Gözenekli Silisyum tabanlı Yakıt pillerinin verimine etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
84 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan TOKER
2015-01-01-YL04 Radyasyona Maruz Bırakılan Meme Kanserli Hastaların Kan Örneklerindeki Na/K, Se/Zn,K/P,Cu/Zn, Se/Fe,Ca/P, Oranı ile Elektron Yoğunluğu Arasındaki Korelasyon Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
85 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Yüksek Lisans Öğrencisi İlhan SATILMIŞ
2015-01-01-YL03 Metal Katkılı ZnO Filmlerin Optik ve Yapısal Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
86 Doç. Dr. Taylan YETKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Funda KATIK
2015-01-01-YL02 Silikon Foto-çoğaltıcı ve Sintilatörlerle Parçacıkların Ayırt Edilmesi ve Konumlarının Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-26 2018-01-26
87 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Yüksek Lisans Öğrencisi Cafer DEMİRTAŞ
2014-07-05-YL02 Sürekli Sistemde Ultrases Uygulamasının Elma Suyunun Raf Ömrü Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
88 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Yüksek Lisans Öğrencisi Mahmut KILIÇLI
2014-07-05-YL01 Taze Domateslerin Mikrobiyal Güvenliğinin Sağlanmasinda Düşük Şiddet Elektrik Akiminin Kullanilmasi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
89 Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK Yüksek Lisans Öğrencisi İrem ULUTAŞ
2014-07-01-YL07 Alginat Esaslı Hibrit Taneciklerin Sentezi ve Ağır Metal Gideriminde Kullanımları Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
90 Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Şebnem ERYILMAZ
2014-03-01-YL02 Çift Kabuk Cephe Sistemlerinde İşitsel Konfor Koşullari Açisindan Gereksinimler Ve Önlemler Mimarlık , Mimarlık 2014-08-01 2017-02-01